Disclaimer

123 Keerwand levert en plaatst gewapende betonnen keerwanden en:

Advies nodig?

Laat ons weten waar een oplossing voor nodig is en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek. 

Disclaimer

123 Keerwand B.V., hierna te noemen 123 Keerwand, verleent u hierbij toegang tot de websites van 123 Keerwand (de “Website“) zoals hieronder gespecificeerd en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 123 Keerwand behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

123 Keerwand betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

123 Keerwand spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 123 Keerwand.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 123 Keerwand. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 123 Keerwand nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 123 Keerwand. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 123 Keerwand, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 123 Keerwand is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het is niet toegestaan deze site te framen. 123 Keerwand acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de 123 Keerwand gelinkte site.

Merken

Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van onze merken.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.